Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

ŽSV VI Trutnov

Ženijní skupinové velitelství (ŽSV) VI se sídlem v Trutnově mělo řídit výstavbu těžkého opevnění mezi Hronovem na Náchodsku a Horními Lysečinami ve východní části Krkonoš (objekty T-S 1 až T-S 106). Východní část úseku (prostor mezi Zbečníkem a Chlívcemi, objekty T-S 1a až T-S 20) byla později organizačně podřízena sousednímu ŽSV V Náchod.

V prostoru ŽSV Trutnov měly být vybudovány dvě dělostřelecké tvrze. Tvrz Poustka (Grünwald) nad Bezděkovem a Stachelberg (Ježová hora) nad Babím. Další dělostřelecká tvrz (Jírová hora) připadla náchodskému ŽSV.

ŽSV VI bylo zřízeno ke dni 3. června 1936, činnost ukončilo v říjnu 1938. Organizačně bylo rozděleno na šest stavebních podúseků, v rámci kterých byla zadána stavba 61 objektu těžkého opevnění (z nich bylo 29 postaveno). Velitelství bylo umístěno v prvním patře hotelu Union (dříve České reálné gymnázium, dnes budova Okresního soudu) v Trutnově. Ve věcech hospodářskoprávních podléhalo hraničářskému praporu 2 v Trutnově.

Základní údaje o ŽSV VI Trutnov
Velitel: mjr. žen. Ing. v.v. Emilián VESELÝ (3.6.1936 až 31.10.1936
pplk. žen. v.v. František STEJSKAL (31.1.1937 až 12.3.1937)
kpt. žen. Hynek ŽALIO (12.3. až 30.8.1937)
pplk. žen. Ing. Antonín SAMEŠ (30.8.1937 až 25.9.1938 mob.)
Zástupce velitele: pplk. stav. Ing. Jan JIRÁNEK (5.4. až 31.5.1938)
Pobočník: škpt. stav. Adolf REJFÍŘ (1.10.1937 až říjen 1938)
Zpravodajský důstojník: npor. děl. Jozef DOBROVODSKÝ (4.3. až 14.7.1938)
škpt. pěch. Jan FORMÁNEK (15.7.1938 až říjen 1938)
VSD instalačních prací: por. žen. Karel TICHÝ (15.11.1937 až říjen 1938)
Sídlo ŽSV: Kanceláře a ubikace mužstva v budově bývalého hotelu Union v Trutnově.
Zřízeno dne: 3. června 1936
Zřizovací výnos: MNO čj.1.878/taj.hl.št. ŘOP 1936 ze 16.5.1936
Stavební práce zahájeny: 1. září 1937
Činnost v terénu ukončena: říjen 1938

 

Přehled stavebních podúseku v působnosti ŽSV VI Trutnov:

Číslo Název Firma Datum zadání Zadávací částka Objekty Zadná-no Posta-veno Roze-stavěno
1 Petříkovice Litická a.s., Praha 13.10.1937 10 211 278,80 Kč T-S 52b až 61 10 10 -
1a Slavětín Litická a.s., Praha 17.6.1938 10 446 841,15 Kč T-S 37 až 44 8 2 6
2 Zlatá Olešnice Inžesta s.r.o., Bratislava 18.9.1937 10 883 036,68 Kč T-S 62 až 69 9 7 2
3 Babí Ing. Zdenko Kruliš, Praha & Konstruktiva, a.s., Praha 18.9.1937 49 261 730, 21 Kč T-S 70 až 82 13 5 8
4 Odolov Ing. Rudolf Frič, Bratislava 24.4.1938 11 033 842,95 Kč T-S 21 až 28 9 5 4
5 Maršov Dr. Kapsa & Müller, Praha 6.8.1938 18 455 879,95 Kč T-S 95 až 103,
KrK-L-S I, II
12 - 2

 

V roce 1939 by byla zadána stavba další dělostřelecké tvrze Poustka nad Slavětínem (T-S 45 až 52a), která měla mít 10 objektů na povrchu a rozsáhlé podzemí. Jeden stavební podúsek by tvořilo 6 pěchotních srubů (T-S 29 až 36) na hřebenu Jestřeních hor mezi Odolovem a Žaltmanem. Poslední stavební podúsek ŽSV Trutnov by tvořilo 12 pěchotních srubů (T-S 83 až 94) mezi Stachelbegem a Dolními Lysečinami. I jejich stavba by byla pravděpodobně zadána v průběhu roku 1939.

 

 

Prameny

Stehlík Eduard: Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let, Historie a vojenství 2/1996

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )