Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Těžké opevnění v západní části Orlických hor

Těžké opevnění v západní části Orlických hor mezi Komářím vrchem a Polomem mělo být tvořeno samostatnými pěchotními sruby, které byly projektovány především v arabských stupních odolností. Objekty měly spadat do náchodského úseku, výstavbu mělo řídit ŽSV VIII. umístěné v Deštném v Orl. h. Měly být označeny N-S 1 až N-S 42.

První podklady k budoucímu těžkému opevnění byly zpracovány již v roce 1933, kdy byl náčelníkem HŠ stanoven všeobecný průběh trasy TO mezi Komářím vrchem a Dobrošovem. Rekognoskace této trasy se uskutečnila o rok později (v prosinci 1934) za osobní účasti náčelníka HŠ arm.gen. Krejčího, pražského zemského vojenského velitele gen. Bílého a několika specialistů budoucího ŘOPu.
V březnu roku 1935 se uskutečnila další z obhlídek v terénu. I tentokráte se ji osobně účastnil náčelník HŠ spolu se zemským vojenským velitelem, doprovod tvořili francouzští pevnostní odborníci - pplk.gšt. Fortin, pplk. Drecqe a pplk. Jaquet (opět se jednalo o stanovení všeobecné trasy).
Podrobný průzkum proběhl až na podzim roku 1935 - ve dnech 10. až 15. a 17. až 27. září. Při tomto průzkumu se již předběžně určovala stanoviště jednotlivých objektů, došlo k několika nepatrným změnám původních plánů.
Vytyčení budoucí trasy těžkého opevnění proběhlo koncem roku 1937, přesněji ve dnech 6. až 9. září 1937. V těchto dnech vytyčili plk. Malec, plk. Kučera a pplk. Bláha celkem 41 pěchotních srubů, počínaje objektem N-S 1, jehož stanoviště mělo být 450 m severozápadně od kóty Komáří vrch.
Změny oproti původnímu návrhu se týkaly např. dvou oboustranných objektů N-S 12 a N-S 15, u kterých bylo navrženo rozdělení na dva jednostranné sruby (N-S 12a, b a N-S 15a, b), čímž mělo být dosaženo výhodnějších palebných možností. V prostoru Malé Deštné byly navrženy dva předsunuté objekty. Pevnostní linie měla lemovat Jiráskovu turistickou stezku (červenou značku) vedenou po hřebenech Orlických hor, proto byla velitelstvím II. sboru navržena ke zrušení.

Průběh navržené trasy TO:
Komáří vrch (k. 992) - Tetřevec (k. 1043) - Koruna (Orel - k. 1099) - Jelenka (Větrník - k. 1096) - Velká Deštná (k. 1115) - silnice Deštné - Šerlich - Kamenný vrch (k. 1035) - Sedloňovský vrch (k. 1050) - Polomský kopec (k. 868)

Po zaměření objektů v terénu se v konstrukčních kancelářích ŘOPu v Praze začalo s přípravou výkresové dokumentace. Do konce září 1938 se úplnou dokumentaci podařilo dokončit jen pro 15 srubů.
Stavba objektů v západní části Orlických hor měla být zadána se zpožděním oproti původnímu plánu v roce 1938 - nakonec byla v tomto roce zadána jen výstavba jediného podúseku Sedloňov. Sruby N-S 21 až N-S 42 měly být zadány v roce 1939, zbývající objekty, t.j. N-S 1 až N-S 20, dokonce až v následujícím roce 1940.

 

 

Prameny:
Holub, Ota – Kaplan, Václav: Opevnění 1935-38 Náchodsko, Náchod 1986
Stehlík, Eduard: Lexikon objektů těžkého opevnění čs. opevnění z let 1935-38, Fortprint 2010

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )