Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Dopravní a osazovací oddíl

Materiálové vybavení Dopravního a osazovacího oddílu ke dni 24. září 1938
  1. leh. četa 2 .leh. četa 3 .leh. četa 4 .leh. četa I .těž. četa II. těž. četa Velitelství
Postavena ano ano ano ne ano ano ano
Dislokace k 24.9.1938 ŽSV V ŽSV VI ŽSV IV ŽSV XI ŽSV III ŽSV V Jablonné n.O.
Materiálové zabezpečení ano ano ano ano ano ano ano
Materiál             Množst. jedn.
Jeřáb portálový osazovací lehký 30 t 1 1 1 1 - - souprava
Jeřáb portálový osazovací těžký 70 t - - - - 2 2 souprava
Jeřáb portálový překládací lehký 30 t 1 1 1 - - - souprava
Jeřáb portálový překládací těžký 55 t - - - - 1 1 souprava
Koza montážní dřevěná lehká 2 2 1 2 - 1 souprava
Koza montážní dřevěná těžká - - 1 - - - souprava
Koza montážní železná těžká - - - - 2 2 souprava
Ložiště mostní konstrukce lehké 28 t 1 1 1 1 - - souprava
Ložiště mostní konstrukce těžké 48 t - - - - 1 1 souprava
Rejdovací zařízení - - - - 1 1 souprava
Vůz transportní dvoupodvozkový na 4 t 1 1 1 - - - souprava
Vůz transportní jednopodvozkový na 6 t - - - - 1 1 souprava
Podvozek válečkový na 5 t 1 1 1 1 4 4 souprava
Rošt ocelový silniční lehký 140 130 130 100 200 100 kusy
Rošt ocelový silniční těžký - - - 100 100 200 kusy
Rošt ocelový nájezdný lehký 2 2 2 2 2 2 kusy
Rošt ocelový nájezdný těžký - - - 2 2 2 kusy
Tyč ocelová k montáži silničních roštů 3 1 2 4 6 4 kusy
Hák k přenášení silničních roštů 8 - 8 20 12 32 kusy
Kladkostroj řetězový 15 t / 3,5 m 2 2 - - 4 4 kusy
Kladkostroj řetězový 15 t / 8 m 3 3 3 - 1 - kusy
Kladkostroj řetězový 18 t / 8 m - - - - 9 9 kusy
Zdvihadlo bubnové síla tahu 660 kg 1 1 1 - - - kusy
Zdvihadlo bubnové síla tahu 880 kg - - - - 1 - kusy
Zdvihadlo bubnové síla tahu 1.000 kg - - - - 1 2 kusy
Zdvihadlo bubnové síla tahu 2.000 kg 2 2 2 - - - kusy
Zdvihadlo bubnové síla tahu 3.000 kg - - - - 4 4 kusy
Zvedák klínový 7.000 kg 2 2 2 - 3 4 kusy
Zvedák klínový 10.000 kg - - - - 1 - kusy
Zvedák klínový 15.000 kg 2 - 2 2 - 2 kusy
Zvedák klínový 20.000 kg - - - - 6 6 kusy
Kládnice železná dvoukotoučová 3.000 kg 2 2 2 - 13 10 kusy
Kládnice železná dvoukotoučová 7.000 kg 4 4 4 - - - kusy
Kládnice železná jednokotoučová 10.000 kg - - - - 4 4 kusy
Plachta vagónová 10x10 m 2 2 2 2 2 2 kusy
Hranol měkký 25x25x400 cm 75 75 75 75 248 250 kusy
Fočna okovaná 5x28x350 cm 50 - 23 - - - kusy
Fočna okovaná 7,5x30x350 cm - - - 50 100 100 kusy
Žebřík dřevěný dl. 8 m 1 1 1 1 2 2 kusy
Žebřík dřevěný dl. 10 m 1 1 1 1 2 2 kusy
Žebřík dřevěný dl. 12 m 1 1 1 1 2 2 kusů
Žebřík dřevěný dl. 14 m - - - - 2 2 kusů
Oj vodící 1 1 1 - 1 1 kusů
Mostnice - 2 - - - - kusů
Pražec železniční 50 50 50 50 180 200 kusů

 

Konečná likvidace dopravního a osazovacího oddílu

Dopravní a osazovací oddíl byl rozpuštěn v důsledku vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24. září 1938. Do tohoto data se celkem podařilo postavit a zahájit činnost u tří lehkých souprav a u dvou těžkých souprav. Zatím poslední 4. lehká souprava, která měla být dislokováno od začátku své činnosti u ŽSV XI, nebyla postavena (zajištěn byl pouze materiál pro její výbavu uskladněný ve Vítkovických závodech a u ŽSV XI). Po mobilizaci materiál byl odevzdán nejbližším vojenským útvarům (ŽSV III, IV, V, VI a XI) jejich úsecích jednotlivé části oddílu prováděly své práce.

Po událostech na podzim roku 1938 byli pro provedení likvidace povoláni k MNO bývalý velitel a účetní oddílu. Po shrnutí informací vyplynulo to, že převážnou část materiálu dopravního a osazovacího oddílu, se v době vyklízení pohraničí, v důsledku mnichovské dohody, podařilo evakuovat do nejbližších skladů (např. sklad železničního pluku v Pardubicích). Pouze malá část materiálu zůstala na staveništi (viz. např. foto ID132 K-S 39 ve fotoarchívu na stránkách www.bunkry.cz). V listopadu 1938 byl z materiálu 1. lehké soupravy odevzdán 1 ks lehkého překládacího jeřábu (toho času uložen na vlakovém nádraží Hronov) dopravnímu úřadu v Hronově.

Zřízením Protektorátu Čechy a Morava byl převeden veškerý materiál na Říšsko-německou vojenskou správu.

 

Prameny

VHA Praha, fond ŘOP

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )