Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Opevňovací programy v letech 1935 až 1938

Výstavba československého opevnění probíhala na základě tzv. opevňovacích programů. Za dobu jeho výstavby, tedy v letech 1935-38, byly postupně přijaty tři takovéto programy.


Program schválený 12. prosince 1935

První program opevňování Československa byl schválen ŘOP 12. prosince 1935. Program přepokládal výstavbu pouze linií těžkého opevnění a to v celkem pěti etapách.


EtapaOblastiDélka (km) Náklady (mil. Kč)
I.

Moravská Ostrava

Králíky - Mückenberg

Steinberg - Ramzová

Háj ve Slezsku - Opava - Krnov

mosty na Slovensku

25

40

25

40


287

532

324

460

60

II.Orlické hory - Náchod - Trutnov801 000
III.

Krkonoše - Labe

jižní Slovensko

120

100

1 500

1 000

IV.Břeclav - Znojmo801 000
V.

Plzeň a opevnění západně od Prahy

Těšínsko a severní Slovensko

severní Slovensko (uzávěry)

200

90

60

2 500

1 125

600


Celkem86010 388


Program schválený 2. června 1936

Také druhý program předpokládal výstavbu souvislých linií těžkého opevnění rozdělenou do čtyř etap. Lze jej považovat za první koncepční program na opevňování Československa vycházející z původního návrhu z prosince předchozího roku.

Souvislé linie těžkého opevnění měly být budovány okolo celého území Česka, na Slovensku se počítalo pouze s uzávěry budovanými na jihu proti Maďarsku a na severní hranici jako obrana proti Polsku.

Program předložený náčelníkem Hlavního štábu byl nejprve schválen NROS a následně i 5. června 1936 vládou. Posvěcení návrhu na opevňování hranic vládou bylo důležité především z důvodu zajištění financování celého projektu opevňování.


EtapaOblastiDélka (km) Náklady (mil. Kč)
I.

Odra - Krkonoše

předmostí Bratislavy

mosty v Komárně, Parkáni a Čopu

dolní Hron (Bajtava)

225

8


9

2 818

21

20

30

II.

Krkonoše - Labe

jižní Slovensko

120

100

1 500

500

III.

Krušné hory

Cheb - Český les

Šumava

110

170

60

1 700

IV.

opevnění proti Polsku (souvislé)

opevnění proti Polsku (uzávěry)

jižní Morava

jižní Čechy

90

60

80

200

1 125

300

1 000

1 000


Celkem1 23310 014


Program výstavby opevnění v Československu schválený 2. června 1936

Program opevňovacích prací podle zprávy z 9. července 1937

 

Program schválený 7. listopadu 1937

Tento, v pořadí již třetí, opevňovací program je označován jako "Husárkův konečný program". Podstatnou změnou byla změna celkové koncepce čs. opevnění - základní obrannou linii měly namísto těžkého opevnění tvořit dva sledy lehkých objektů vzor 37. Těžké opevnění mělo být budováno jako předsunuté a to pouze na nejohroženějšéch úsecích (především mezi řekami Odra a Labe). Kromě opevnění pohraničních oblastí se počítalo i s realizací vnitrozemských příček.

Husárkův program byl časově rozdělen do čtyř etap, přičemž se předpokládalo, že všechny práce budou ukončeny nejpozději v roce 1951. V průběhu cca 15 let mělo být postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých objektů.

  • I. etapa měla skončit v letech 1941-42; za tuto dobu měly být postaveny všechny lehké a také většina těžkých objektů
  • II. etapa (1941-45): zesílení vybudovaných postavení na jižním Slovensku, okolo Prahy a v západních Čechách uzávěry těžkého opevnění
  • III. etapa měla začít po roce 1946 a měla pokrýt výstavbu uzávěrů na jižní Moravě a druhého postavení severního válčiště
  • IV. etapa řešila opevnění na polských hranicích

 

Počet plánovaných objektů těžkého opevnění podle Husárkova programu ze 7.11.1937
(viz. I. Vondrovský, Fortsborník 2, strana 12):

Severní válčiště  
řeka Odra - řeka Labe (včetně tvrzových objektů)    564
řeka Olše - Třinec 32
II. obranné postavení (Liběchov - Jablonné n.O.) 90
Západní válčiště  
Roudnice n.L. - Sušice 146
Sušice - Český Krumlov 60
Vnější obrana Prahy 70
Jižní válčiště  
Vranovská přehrada - Břeclav 105
Slovenské válčiště  
Bratislava (předmostí Petržalka) 9
Komárno 5
Bajtava (dolní tok řeky Ipel) 21
jižní Slovensko (Šahy - Čop) 80
Jablunkov - trig. Stoh (hranice s Polskem) 94
Celkový počet objektů     1 276

 

Stav výstavby opevnění v Československu k 30.9.1938

 

Stav výstavby opevnění v Československu k 30.9.1938

 

 

Použité prameny:

  • Aron, Lubomír a kolektiv: Československé opevnění z let 1935-38, Náchod 1990
  • Stehlík, Eduard: Československé opevňovací programy 1936-1938, Historie a vojenství 2005/1 a 2005/2
  • Vondrovský, Ivo: Vývoj opevňovacích programů Československa v roce 1938, Fortsborník 2, Náchod 1996

 

Komentáře a názory uživatelů
Žádné komentáře nebyly nalezeny. Můžete být první :-)
Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé ( přihlásit se nyní )