Bunkry.cz  |  Články  |  E-shop  |  Fotoarchiv  |  Databáze  |  Fotogalerie  |  Štítky  |  Muzea  |  Odkazy

Aktuality webu Bunkry.cz

Jezdectvo v meziválečné armádě tvořilo jednu z páteřních složek československé branné moci, ve které zaujímalo nezastupitelnou roli. Hlavním účelem jezdectva by bylo v případě války nasazení na důležitých místech fronty jako rychlá armádní záloha, případně provádění průzkumu nepřátelských postavení. Z těchto důvodů byl výcvik velmi náročný, ale i přesto byla služba u jezdectva brána jako prestižní. Příslušníci této složky byli zřetelně identifikovatelní díky žlutým výložkám a červeným rajtkám. V první části publikace je čtenáři představen vývoj jezdectva od vzniku republiky v roce 1918 až do zániku Československa v březnu 1939. Tato část je doplněna o představení zbraní, výzbroje a stejnokrojů, kterými jezdectvo disponovalo. Druhá část stručně seznamuje s dějinami všech jezdeckých pluků a dalších vojenských těles, které pod jezdectvo spadaly.

Vloženo dne 14.1.2023 7:12:00E-shop

Volné pokračování úspěšné knihy Mobilizace ve fotografii tentokráte věnované příslušníkům finanční stráže, jejich soubojům s pašeráky, ale i obraně vlasti v letech 1938–1939.

Vloženo dne 20.11.2022 8:02:00E-shop

Publikace není jen podrobným průvodcem po muzeu vybudovaném členy KVH Kralka v pěchotním srubu K-S 5 U potoka, ale přináší také základní informace o vývoji a výstavbě opevnění v Kladském výběžku.

Samostatné kapitoly jsou věnovány i veliteli objektu, poručíku F. Čechovi, veliteli hraničářského pluku 6 plukovníku B. Boreckému, osudům králického opevnění v době okupace nebo popisu rekonstrukce vlastního objektu.

Text doplňuje velké množství dobových i současných fotografií a výkresů.

Vloženo dne 26.9.2022 17:05:00E-shop

Řopíky. V roce 1938 představovaly symbol odhodlanosti k obraně republiky před rozpínavostí nacistického Německa a staly se současně němými svědky potupného ústupu čs. armády z obranných pozic po Mnichovské dohodě… Více než devět tisíc objektů lehkého opevnění vybetonovaných v letech 1937–38 byste dnes našli na území pěti evropských států a dodnes po právu přitahují pozornost amatérských nadšenců i laiků. Za vznikem tohoto pozoruhodného díla stály nejen vojenští stratégové předválečné čs. armády, ale především tisíce obyčejných dělníků, kteří budovali jednotlivé objekty často ve velmi náročných podmínkách pohraničních hor. Co všechno obnášela příprava staveniště a samotná betonáž řopíku? Jak dlouho trvalo od prvního kopnutí do země po předání klíčů vojenské správě? Kolik materiálu bylo potřeba na stavbu řopíku? Na tyto a další otázky odpoví tato knížka sestavená také z části podle výpovědí lidí, kteří se na výstavbě řopíků přímo podíleli. Knihu doplňují desítky výkresů a velké množství unikátních dobových fotografií.

Vloženo dne 28.2.2022 18:08:00E-shop

Události, které navždy změnily soužití Čechů a Němců, očima samotných aktérů.

Konec 30. let, napětí v pohraničních oblastech vrcholí. Jak toto období prožívali lidé, kteří se dostali do soukolí dějin? Autentické záznamy z období po uzavření mnichovské dohody nabízejí netradiční úhel pohledu. Českou stranu zastupuje starosta, kronikář či rolník, německou příslušníci Wehrmacht, henleinovec nebo hoteliér prchající před československou armádou. Unikátní publikaci doplňují více než dvě stovky dosud nezveřejněných dobových fotografií.

Vloženo dne 28.2.2022 18:06:00E-shop

Publikace přináší úplný přepis dobového předpisu pro finanční stráž z roku 1937. Kniha je určena především sběratelům a aktivním střelcům z této pušky. Je tedy vhodným doplňkem k publikaci BMH 7: Pušky a bodáky vz. 24. Čtenář zde nalezne všechny potřebné technické informace ke zbrani, například popis všech hlavních součástí, rozebírání a skládání pušky, závady při střelbě, péči a opravy pušek atd.)

Vloženo dne 11.11.2021 17:16:00E-shop

Ve třetím pokračování publikační řady o obraně severozápadních Čech v roce 1938 se autorský kolektiv se zaměřil na popis příprav obrany v okolí posádkového města Louny. Podstatná část publikace je zaměřena na výstavbu lehkého úseku v okolí Loun, konkrétně stavebního úseku C-12, který byl součástí druhé obranné linie na řece Ohři.

Dále se můžete dočíst o historii Strážního praporu XX, který byl určen k obsazení opevnění v okolí Loun. Závěrečná kapitola popisuje rekonstrukci řopíků v Lounech.

Text doplňuje velké množství dobových fotografií, obrázků a mapek.

Vloženo dne 4.10.2021 17:16:00E-shop

Na portále Armyweb.cz byl zveřejněn "životopis" vchodového objektu tvrze Bouda, v dalším článku je pak popsána jeho rekonstrukce, která byla dokončena koncem letošního léta.

Vloženo dne 16.9.2021 18:34:00Článek

Pokud Vás zajímají otázky související se stavbou těžkého opevnění, především pak dělostřeleckých tvrzí, tak Vám jistě udělá radost zveřejnění kopií stavebního deníku tvrze Hanička.

Vloženo dne 30.6.2021 15:10:00Článek

Hlavním motivem knihy je popis formování a bojového nasazení praporu Stráže obrany státu Rychnov n. Kněž. Publikace ale současně přináší celkový obraz obranných opatření i následných dramatických událostí, které se odehrály v Orlických horách v letech 1936 až 1939. Je zde popsáno budování „zvláštních zařízení“ pro kontrolu provozu na hraničních komunikacích, výstavba lehkého a těžkého opevnění, a příprava vojenských jednotek pro obranu na hřebenech Orlických hor. Přílohová část obsahuje řadu osobních vzpomínek i služebních hlášení, podrobně přibližujících problematiku česko-německého soužití v pohraničním regionu, přepady bojůvek Henleinova sudetoněmeckého Freikorpsu i celkový průběh a vypětí účastníků mobilizace v září 1938. Text je provázen 280 dobovými fotografiemi a mapkami, přílohová část v barevném tisku.

Vloženo dne 8.6.2021 22:09:00E-shop
123456789101112131415...Poslední

Strana 1 (celkem 17)