Stránky Bunkry.cz přináší informace o pevnostním systému budovaném v letech 1935-38 na území Československé republiky. Toto opevnění, které patřilo k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům, se stalo unikátní stavebně - technickou památkou připomínající vysokou technickou úroveň a umění našich předků.

Kromě článků a informací všeobecného charakteru můžete na Bunkry.cz najít internetový obchod s fortifikační literaturou, rozsáhlou sbírku dobových fotografií pevnostních objektů, turistické informace o zpřístupněných pevnostních objektech, databázi odkazů na stránky zabývající se fortifikačními systémy v Evropě a další užitečné informace.

Soumrak na českým Podkrkonoším: Německá okupace Novopacka a Jilemnicka v roce 1938

Na podzim roku 1938 bylo Československo donuceno postoupit sousedním státům svá rozsáhlá příhraniční území. Okupovány byly i regiony Krkonoš a Podkrkonoší. Tento region je v dané problematice specifický v tom ohledu, že patřil k oblastem, kde došlo k nacistické okupaci mnoha čistě českých obcí i celých oblastí, což bylo v rozporu se samotnou, již tak protiprávní, Mnichovskou dohodou. Kniha nastiňuje vývoj česko-německých vztahů a podrobně se věnuje bezpečnostním sborům, událostem a incidentům spojených s okupací v oblasti. Je doplněna množstvím barevných map, situačních schémat a unikátních obrázků. 

Vloženo dne 17.12.2013 21:04:48

Sudety 1938

Obsazení příhraničních oblastí Československa německou armádou v říjnu 1938 patří stále mezi diskutovaná a bolestivá místa našich dějin. Kniha Sudety 1938 přibližuje toto krizové období pohledem důstojníků německého Wehrmachtu. Jejich poznatky a postřehy sepsané bezprostředně po návratu z nasazení v Sudetech představují velmi zajímavé svědectví nejen o mírovém obsazení odstoupených oblastí, ale i o utajovaných válečných přípravách na přepadení Československa. Kromě bohatého obrazového doprovodu, tvořeného převážně doposud nepublikovanými a mnohdy unikátními fotografiemi, je kniha doplněna dalšími zajímavostmi, jako jsou ukázky tajných předpisů a pomůcek, které připravil německý generální štáb pro potřeby války proti Československu.

Vloženo dne 15.10.2013 22:26:48

Hraniční orientační sloupy Č.S.R.

Dnes bychom je jen marně hledali v jejich originální a úplné podobě na našich hraničních přechodech. Ve své době představovaly symbol samostatné československé státnosti, fascinovaly svou věcností, s jakou plnily svou funkci hraničního značení a současně odrážely vkusnost prvorepublikové československé architektury.
Mnozí z nás je mají ve své paměti v souvislosti s Mnichovskými událostmi, kdy jako první se staly němými svědky obsazování československého pohraničí. Ve své době odolávaly všem rozmarům divoké přírody a bez ohledu na klimatické podmínky se pyšně tyčily k nebesům. Doba, v níž plnily svou hlavní funkci, však byla příliš neúprosná, a tak jim byl vyměřen jen krátký čas jejich pomyslného života.
Do paměti tak zůstávají vryty dobové snímky, na nichž nacisté a čeští Němci s fanatickým nasazením tyto hraniční sloupy vyvracejí, či záběry sloupů ponížených ve své důstojnosti mechanickým poškozením nebo přemalováním barvami. Takto byly hraniční orientační sloupy systematicky ničeny po celém obvodu tehdejší československé státní hranice a mnohdy končily za hranicemi našeho státu jako smutné trofeje aktérů nastalých událostí.
Přesto se s těmito „pomníky doby“ můžeme ojediněle setkat, ať již v jejich dochované, neúplné podobě či ve věrné kopii, zhotovené úsilím nadšenců a milovníků historie.
I přes všechny tyto skutečnosti byl vždy původ a vznik hraničních orientačních sloupů obestřen jistým tajemstvím nebo chceme-li skrýván prostým mlčením.
Smyslem této publikace není jen opakovat notoricky známá fakta, týkající se jejich smutného konce, ale věnovat se naopak oněm bílým místům, která jsou spojena s vývojem a vznikem hraničních orientačních sloupů. Pokusíme se odpovědět na otázky: Kde se vzala myšlenka osadit československou hranici symboly státu? Byl výběr podoby sloupu tak samozřejmý nebo mu cosi předcházelo? A jak vlastně probíhala jejich výroba a samotné rozmístění? Učiněná zjištění se následně pokusíme zasadit do kontextu dějinných událostí, které posléze vyvrcholily v zánik první Československé republiky a postupný konec hraničních orientačních sloupů, jako neodmyslitelného prvku a součásti hraničního značení.
Při hledání odpovědí na výše položené otázky budeme vycházet ze skutečností, které vyplývají z dobových archiválií. Tyto se pokusíme vhodně doplnit obrazovou přílohou k některým z nich, případně doložit výsledky vlastního šetření provedeného přímo v terénu.

Vloženo dne 10.10.2013 22:11:16

Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách

Publikace Jardy Beneše si neklade za cíl komplexně osvětlit a zhodnotit historii finanční stráže v Lužických horách. Naopak, kniha představuje vlastně jen základní souhrn informací k finanční stráži v Lužických horách. Studium historie finanční stráže v Lužických horách je obtížné nejen z důvodu praktické neexistence potřebné literatury, ale i z pohledu naprosté torzovitosti a roztříštěnosti archivních pramenů. I proto předkládaná monografie je především shrnutím stávajících znalostí a vědomostí. Je vidět, že informace v ní obsažené k jednotlivým dějinným úsekům jsou nevyvážené. Zatímco k přelomovým letům 1938 či 1945 je našich znalostí relativní dostatek, k období klidu, například k ustáleným letům první republiky, je v současnosti informací velmi málo. Také fotografického materiálu se podařilo shromáždit k určitým událostem a oddělením finanční stráže relativně dostatek, přičemž ale existují na druhou stranu i oddělení, ke kterým je obrazového materiálu zatím velmi málo.

Vloženo dne 10.10.2013 22:10:36

Výstava o československém opevnění před budovou generálního štábu AČR

V pátek 13. září zahájil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel další z řady výstav před budovou Generálního štábu AČR. Stávající expozice je zaměřena na historii hraničního opevnění Československa a nese název Hranice z betonu a oceli. Výstava na 22 panelech ukazuje počátky výstavby, budování a projektování pevnostního opevnění v tehdejším Československu. Popisuje jednotlivé typy objektů, typy zbraní i vnitřního zařízení. Přes 300 fotografií, z nichž většina nebyla publikovaná, se podařilo sehnat jak od pamětníků, tak z aukcí v zahraničí.

Vloženo dne 15.9.2013 21:07:23

Muzeum vojenské historie regionu Jestřebí hory

V Muzeu vojenské historie regionu Jestřebí hory v Malých Svatoňovicích v současné době probíhá rozšiřování expozice vojenské historie po roce 1945 se změřením na ČSLA, VB, SNB, SNV, VMV, LM, VS, PS a JS. Během léta se podařilo v muzeu vystavit cca 200 ks plastikových modelů letedel a techniky v měřítkách 1:35, 1:48 a 1:72 z období 1914 až 1945. Mimo to může zde návštěvník zakoupit sortiment stavebnic modelů distribuovaných firmou MPM s.r.o. Praha.

Vloženo dne 4.9.2013 20:51:16

RSS RSS kanál serveru Bunkry.cz
RSS RSS kanál vojensko-historických akcí
RSS RSS kanál Fotoarchivu

Copyright © 2001-2013 Ladislav Čermák

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

Příspěvky publikované na serveru Bunkry.cz vyjadřují názory autorů. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Ikonky těchto stránek:

  

 

Počet návštěvníků od 23.12.2001:

        Valka.cz  

Armyburza    UbytovánĂ­ v ÄŚR - katalog ubytovacĂ­ch zařízenĂ­ - hotely,penziony,chaty atd. PĹ™ehlednÄ› třídÄ›no podle krajĹŻ.  

NAVRCHOLU.cz
  InternetovĂ˝ obchod s mapami   ÄŚesko-SlovenskĂ˝ AirSoft portál

Soumrak na českým podkrkonoším

Juřena Jan (2013)

Sudety 1938

Lakosil Jan, Svoboda Tomáš (2013)

Hraniční sloupy Č.S.R.

Voborník Petr (2013)

Střípky z dějin FS v Luž. horách

Beneš Jaroslav (2013)

Pevnost Asie

Švanda Richard (2013)

Malá Kniha o velkých bunkrech

Dubánek Martin, Lach Pavel (2013)

Finanční stráž Slovenské republiky

Beneš Jaroslav (2013)

Československá generalita

Lášek Radan (2013)

Od Leningradu do Náchoda

Švanda Richard (2013)

Plukovník Oldřich Talášek

Vaňourek Martin (2013)

Boj o republiku 1938

31.5.2014 (Lovčice u Nového Bydžova)

Den pevnostních muzeí jižní Moravy 2014

14.6.2014 (Jižní morava)

Muzeum čs. opevnění Branná

http://www.kvhol.cz

B-S 6 Vrba

http://www.bs6.eu/

Fotogalerie současného stavu objektů lehkého a těžkého opevnění

http://www.soto.wz.cz/

Pěchotní srub MO-S 5 "Na trati"

http://www.bunkr-bohumin.cz/

Pevnostní kabelová síť a jiné fortifikační zajímavosti

http://www.kabelovky.net/

Rok 1938

http://www.rok1938.cz/

Československá branná moc v roce 1938

http://brannamoc1938garda.webnode.cz/

Vojenský skanzen Smečno

http://vojensky-skanzen-smecno.webnode.cz

Bunkry-Ostrava

http://bunkry-ostrava.cz

Československo a jeho ozbrojené složky

http://www.codyprint.cz/