ŽSV V Náchod

Zařazeno do složky Ženijní skupinová velitelství

Ženijní skupinové velitelství V bylo zřízeno výnosem Ministerstva národní obrany 3. června 1936 se sídlem v Náchodě. Kanceláře velitelství a ubikace mužstva byly zřízeny ve druhém poschodí bývalé školy poblíž dnešního Karlova náměstí v Náchodě, garáže pro automobily byly pronajaty v obecním pivovaru. Velitelem byl ustanoven mjr. žen Ing. Bohumil Bláha.

Do působnosti náchodského velitelství spadala výstavba těžkého opevnění v 42 km dlouhém úseku mezi Komářím vrchem v Orlických horách a obcí Chlívce západně od Hronova. Protože se jednalo o velmi rozsáhlou oblast, došlo 16. dubna 1937 k oddělení východní části úseku (objekty N-S 1 až 42 na hřebenech v západní části Orlických hor), která byla předána do působnosti dočasně vytvořeného ŽSV VIII se sídlem v Deštném v Orlických horách. Po dokončení přípravy k výstavbě těchto objektů byla činnost ŽSV VIII 15. května 1938 ukončena.

K nově vytvořenému ŽSV VIII byl převelen také Ing. Bláha, který byl mezitím povýšen na podplukovníka, a na místo velitele ŽSV V nastoupil 3. května 1937 pplk. žen. ing. Jan Rambousek. V roce 1938 měl k dispozici 28 důstojníků a 40 civilních zaměstnanců a mužstvo tvořené vojáky prezenční služby. Činnost ŽSV V v Náchodě byla ukončena v říjnu 1938.

Běloveský pevnostní skanzen

Fotogalerie | Vloženo 14. září 2017 v 22:03:16 hod. |  autor neuveden

Stavební podúsek 7./V. Sedloňov

Článek | Vloženo 15. ledna 2009 v 22:34:22 hod. |  Čermák Ladislav

Stavební podúseky ŽSV V Náchod

Článek | Vloženo 1. května 2009 v 0:23:49 hod. |  Čermák Ladislav

Těžké opevnění v západní části Orlických hor

Článek | Vloženo 5. června 2017 v 15:46:47 hod. |  Čermák Ladislav