Seznam objektů TO v úseku ŽSV Náchod Počet objektů: 125
Objekt Typ Odol Název Výzbroj L Výzbroj P N Pancíře Osádka
N-S 1 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN   ZN 26
N-S 2 IDkOs 2 M,M L1,M 3    ZN 26
N-S 3 IDkOs 2 M,M L1,M 4    ZN 26
N-S 4 IDkOs 2 L1,M M,M 4 ZN   ZN 27
N-S 5 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN   ZN 26
N-S 6 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN    25
N-S 7 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN    25
N-S 8 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN   ZN 26
N-S 9 IPkPs I M,M 3 ZN   ZN 24
N-S 10 IDkOs I M,M M,M 4 ZN   ZN 37
N-S 11 ILkLs 2 M,M 3 ZN    17
N-S 12a IPkPs 2 M,M 3    ZN 17
N-S 12b ILkLs 2 L1,M 3 ZN    18
N-S 13 IDkOs 2 M,M L1,M 4 ZN   ZN 27
N-S 14 I    
N-S 15a IPkPs 2 M,M 3    ZN 22
N-S 15b ILkLs 2 M,M 3 ZN    22
N-S 16 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN   ZN 26
N-S 17 IDkOs 2 M,M M,M 4    ZN 25
N-S 17a IMS    
N-S 18 IDkOs 2 L1,M M,M 4 ZN    26
N-S 19 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN    25
N-S 20 IDkOs 2 M,M L1,M 4 ZN   ZN 32
N-S 21 IDkOs 2 L1,M M 4 ZN   ZN 23
N-S 22 IPkPs 2 L1,M ?   ZN  25
N-S 23 ILkLs 2 M,M 3 ZN    19
N-S 24 IDkOs 2 M,M M,M 4  ZN   27
N-S 25 ILkLs 2 M,M 2 ZN    17
MD-S 1 IPkPs 2 M,M 3 ZN   ZN 18
MD-S 2 IPkPs 2 M,M 3 ZN   ZN 23
N-S 26 ILkLs 2 L1,M 3 ZN    18
N-S 27 IDkOs II M,M L1,M,G 4 ZN   ZN 41
N-S 28 IDkOs 2 M,M L1,M 4 ZN    26
N-S 29 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN   ZN 28
N-S 30 IDkOs 2 M,M M,M 4    ZN 25
N-S 31 IDkOs 2 M,M M,M 3    ZN 25
N-S 32 IPkPs 2 L1,M 3    ZN 20
N-S 33 ILkLs 1 M,M 3 ZN    19
N-S 34 IDkOs 2 M,M L1,M 4 ZN   ZN 27
N-S 35 IDkOs 2 M,M M,M 4    ZN 27
N-S 36 ILkLs I L1,M,G 3 ZN    28
N-S 37 IDkOs 2 L1,M M,M 4 ZN    26
N-S 38 IPkPs 2 N M,M 4 ZN   ZN 20
N-S 39 ILkLs 2 M,M 3 ZP   ZN 22
N-S 40    
N-S 41 IDkOs 2 M,M M,M 4 ZN    25
N-S 42 IDkOs 2 M,M M,M 4   ZN  25
N-S 43 ILkOs I M,G 3 ZN   KM 29
N-S 44 ILkLs I L1,M 3 ZN    22
N-S 45 IDkOs II Polom (HK) L1,M L1,M 3 ZN   ZD 40
N-S 46 IDkOs II (Sta) L1,M L1,M 4 ZD KM  ZN 43
N-S 47 IDkOs III Jaroslav (Ry) L1,M L1,M 4 ZD   ZD 37
N-S 48 TPkOs IV U stodol L1,M 1 KM ZP  ZD 25
N-S 49 TDkOs IV Pod lesem L1,M L1,M 2 ZN ZP  ZN 39
N-S 50 TDOV IV Na kótě 2Y  ZN ZN 58
N-S 51 TMS IV Na mezi B1   ZN 41
N-S 52 TDS IV Bažina 3xY 1 ZN   ZN 86
N-S 52a TVOrg IV V lese L1 L1 1 ZN   ZN 24
N-S 53 IPkPs III U chalupy L1,M 3 ZN ZP  ZN 28
N-S 54 ILkLs II M,M 3 ZN   ZN 22
N-S 55 ILkLs II L1,M 3 ZN   ZN 23
N-S 56 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 57 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 58 IPkPs II L1,M 2 ZP   ZN 27
N-S 59 ILkLs II L1,M 3 ZN   ZN 21
N-S 60 IDkOs I Soused L1,M L1,M,G 4 ZN   ZN 42
N-S 61 IDkOs I Chata M,G M 4 ZN   ZN 30
N-S 62a IPkPs II Cesta M 3    ZN 14
N-S 62b ILkLs II Studna L1,M 3 ZD    27
N-S 63 IDkOs II Louka L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 64 IDkOs II Osada L1,M,G L1,M 4 ZN   ZN 46
N-S 65 IDkOs II Pozorovatelna M L1,M 4 ZN ZP  ZN 34
N-S 66 ILkLs I Stráň M,M 2 ZN    21
N-S 67 IDkOs I Dolina L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 68 IDkOs II Paseka M,G L1 4 ZN   KD 41
N-S 69 IDkOs I Celnice M M 4 ZN   ZN 23
N-S 70a IPkPs II Na kopečku I D,D 3 ZP   ZN 23
N-S 70b ILkLs II Na kopečku II L1,M 3 ZN    22
N-S 71 IDkOs III V sedle L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 72 TDkOs IV Můstek L1,M L1 2 ZP ZN ZN KM 40
N-S 73 TDkOs IV Jeřáb L1 L1,M 2 KM ZN ZP ZN 40
N-S 74 TDOV IV Maliňák 2Y    56
N-S 75 TDS IV Zelený 3xY 1 ZN   ZN 86
N-S 76 TDS IV Amerika 3xY 1 ZN   ZN 86
N-S 77 TMS IV Kaplička ZN   B1 41
N-S 77a TVOsv IV Portál L1 L1 1 ZN   ZN 25
N-S 78 IPkPs III Polsko L1,M 2 ZN   ZN 23
N-S 79 ILkLs III Hrobka L1 3 ZN ZP KM  29
N-S 80 IPkOs III Jirásek L1,M 3 KM   ZN 29
N-S 81 IDkOs II Lom L1,M D,D 3 ZN   ZN 31
N-S 82 IDkOs II Březinka L1,M D,D 4 ZD   ZN 32
N-S 83 ILkLs II Lázně L1,M 1 ZD   ZD 27
N-S 84 IDkOs II Voda L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 85 ILkLs I Montace L1 2 ZD    18
N-S 86 IPkPs II Havlíček L1,M 2 ZD   ZN 24
N-S 87 IDkOs II Les L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
N-S 88 ILkOs II Transformátor L1,M 3 ZN   KM 29
N-S 89 IDkOs II Dvoják L1,M L1,M 4 ZN   ZN 39
N-S 90 IDkOs II Vodojem L1,M L1,M 4 ZN   ZN 39
N-S 91 IDkOs III Rozhledna L1,M L1,M 3 ZN  ZP ZN 40
N-S 92 ILkOs II Bílá L1,M 1 ZN    28
N-S 93a IPkPs II Vrcha 1 L1,M 2    ZN 20
N-S 93b ILkLs II Vrcha 2 L1,M 2 ZN    22
T-S 1a IPkPs II Kóta A L1,M 2 ZP   ZN 29
T-S 1b ILkLs II Kóta B L1,M 2 ZN    22
T-S 2 IDkOs II Studénka L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
T-S 3 IPkPs    ZN
T-S 4 IDkOs II Na hřbetu L1,M L1 4 ZD   ZN 33
T-S 5 IDkOs II U křížku L1,M L1,M 3 ZD   ZN 40
T-S 6 IDkOs II Písník L1 L1,M 4 ZN  ZP ZD 38
T-S 7 ILkOs III Lom L1,M 2 ZN   KD 27
T-S 8 TLkOs IV L1,M 1 ZN  ZN KM 29
T-S 9 TDkOs IV L1,M L1,M 2 ZN ZP  ZN 41
T-S 10 TDkOs IV L1,M L1,M 2 ZN  ZP ZN 37
T-S 11 TDOV IV  2Y ZN  41
T-S 12 TDS IV 3xY 2 ZN   ZN 87
T-S 13 TDS IV 3xY 1 ZN   ZN 86
T-S 14 TMS IV B1  ZN B1 54
T-S 14a TVOrg IV L1 L1 1 ZN   ZN 25
T-S 15 TDkOs IV L1,M L1,M,G 2 ZN  ZP ZN 43
T-S 16 IDkOs III L1,M M ZN  KM ZN 36
T-S 17 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 35
T-S 18 IDkOs II L1,M L1,G ZN  KM ZN 45
T-S 19 IDkOs II Turov L1,M M 3 ZN   ZN 29
T-S 20 IDkOs II Na pláni L1,M L1,M 4 ZD  ZP ZN 43

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

Seznam objektů | Komentáře | Vytisknout 

© 2001-2009 Bunkry.cz