Seznam objektů TO v úseku ŽSV Rokytnice v Orlických horách Počet objektů: 40
Objekt Typ Odol Název Výzbroj L Výzbroj P N Pancíře Osádka
R-S 54 IBkLs 2 Na potoku 2 ZN   KD 15
R-S 55 ILkOs 2 Na palouku M 3   ZN KD 22
R-S 56 IDkOs 2 Na křižovatce M M 4   ZN  17
R-S 57 ILkOs 2 U studánky M 3 ZN   KD 17
R-S 58 ILkOs 2 Na svahu M 3 ZN   KD 17
R-S 59 IDkOs 2 V polomu M M 4 ZN    17
R-S 60 IDkOs 2 Na cestě M M 4  ZN   17
R-S 61 IDkOs 2 Na kopečku M M 4   ZN  17
R-S 62 IDkOs II Na stráni L1,M L1,M 4 ZN  ZP ZN 42
R-S 63 IDkOs II Centrála ZN   ZN 37
R-S 64 IDkOs 2 V oboře L1,M L1,M 4  ZN   34
R-S 65 IDkOs 2 Modřín M M,G 4   ZN  24
R-S 66 IDkOs 2 Křivá M M 4  ZN   17
R-S 67 IDkOs 2 Ohrada M M 4    ZN 17
R-S 68 IDkOs 2 Smrk M,G M 4 ZN    24
R-S 69 IDkOs 2 Kaplička M L1,M 4   ZN  29
R-S 70 IDkOs 2 Mýtina L1,M M 4 ZN    22
R-S 71 IPkPs 2 Vysoká M 3    ZN 12
R-S 72 IDkOs 2 Nízká M,G M 4 ZN    24
R-S 73 IDkOs II Na okraji L1,M M 4 ZN   ZN 29
R-S 74 IDkOs III Na holém L1,M L1,M 4 ZN   ZN 37
R-S 75 IPkOs III U křížku L1,M 2 ZN KM  ZN 29
R-S 76 TPkOs IV U lomu D,D 1 KM ZP  ZN 27
R-S 77 TLkOs IV U pozorovatelny D,D 1 ZN  ZP KM 28
R-S 78 TDOV IV Na pasece 2Y  KD ZN 61
R-S 79 TDS IV Na mýtině 3xY 2 ZN   ZN 87
R-S 79a TVOvý IV U silnice N D 1 ZN   ZN 17
R-S 80 TDkOs IV U potůčku D,D D,D 2 ZN   ZN 25
R-S 81 IDkOs II U obrázku M M 4 ZN   ZN 29
R-S 82 IPkOs 2 Poslední L1,M 3 KD   ZN 22
R-S 83 IDkOs 2 Chata M M 4 ZN    21
R-S 84 IPkPs 2 Arnošt M 3  ZN   19
R-S 85 ILkLs I Anna M 3 ZN  ZP  23
R-S 86 IDkOs 2 U paseky M M 4    ZN 17
R-S 87 IDkOs 2 Průsek M,G L1,M 4  ZN   29
R-S 88 IDkOs 2 Mlází M M 4  ZN   17
R-S 89 IDkOs 2 U silnice L1 M 4 ZN    18
R-S 90/I IPkPs II Pravý L1,M 2    ZN 21
R-S 90/II ILkLs 2 Levý M 3   ZN  12
R-S 91 IDP III Vrchol 1  ZP ZN  15

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

Seznam objektů | Komentáře | Vytisknout 

© 2001-2009 Bunkry.cz