Seznam objektů TO v úseku ŽSV Opava Počet objektů: 108
Objekt Typ Odol Název Výzbroj L Výzbroj P N Pancíře Osádka
OP-S 1 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZD 37
OP-S 2 IPkOs II M ZD KM  ZN 24
OP-S 3 IDkOs II L1,M L1,M ZN KM  ZN 36
OP-S 4 IPkOs II L1,M ZD KM  ZN 30
OP-S 5 IDkOs II L1,M L1,M ZD   ZD 37
OP-S 6 IDkOs II Na zbytkovém L1,M L1,M 4 ZD   ZD 39
OP-S 7 IDkOs II M L1,M ZN   ZN 29
OP-S 8 IDkOs II M L1,M ZN   ZN 29
OP-S 9 IDkOs II Na lukách L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
OP-S 10 IDkOs III Na křižovatce L1,M L1,M 3 ZD   ZN 36
OP-S 11 IDkOs III U cihelny L1,M L1,M 3 ZN ZP  ZN 42
OP-S 12 IDkOs II Na rytířském L1,M L1,M 3 ZD   ZN 34
OP-S 13 IDkOs II U pískovny L1,M L1,M 3 ZN   ZN 37
OP-S 14 IDkOs II U obrázku M L1,M 4 ZN   ZN 31
OP-S 15 IDkOs III U kruhovky L1,M L1,M 3 ZN  ZP ZN 42
OP-S 16 IDkOs II Na středním poli L1,M L1,M 3 ZN   ZN 35
OP-S 17 IDkOs II Nad silnicí L1,M L1,M 4 ZD   ZN 38
OP-S 18 IDkOs III U sádrovce L1,M L1,M 4 ZD ZP  ZD 44
OP-S 18a IMS  ZN  
OP-S 19 IDkOs II U finanční budky L1,M L1,M 3 ZN   ZN 37
OP-S 20 ILkLs II Na střelnici L1,M 2 ZN    24
OP-S 21 IDkOs II Na cvičišti L1,M L1,M 3 ZN   ZN 37
OP-S 22 IDkOs III Nad úvozem L1,M L1 4 ZN ZP  KM 42
OP-S 23 IPkPs II Nad potokem L1,M 3    ZN 22
OP-S 24 IDkOs II Na Gelově poli L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
OP-S 25 IDkOs III U trigonometru L1,M L1,M 4 ZN   ZN 37
OP-S 26 IDkOs II U Milostovic L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
OP-S 27 IDkOs II Paletovo pole L1,M L1,M 3 ZD   ZN 40
OP-S 28 IDkOs II Mezicestí L1,M L1,M 4 ZN  ZP ZN 43
OP-S 29 IDkOs III Rozcestí L1,M L1,M,G 4 ZN   ZN 36
OP-S 30 TDkOs IV Šibenice L1,M L1,M 2 ZN ZP  ZN 39
OP-S 31 TDkOs IV U cesty L1,M L1,M 2 ZN  ZP ZN 38
OP-S 32 TDkOs IV Kopaniny L1,M L1,M 2 ZN ZP  ZN 39
OP-S 33 TDOV IV Katastr RO    56
OP-S 33a TMS IV Nový Dvůr B1    40
OP-S 34 TDS IV Březová 3xY 1 ZN   ZN 86
OP-S 35 TDS IV U vrby 3xY 1 ZN   ZN 86
OP-S 35a TVOvý IV Divá Hůra L1 L1 1 ZN   ZN 25
OP-S 36a IPkPs II Dvoják horní L1,M 2  ZN  ZN 25
OP-S 36b ILkLs II Dvoják dolní L1,M,G 2 ZN    27
OP-S 37 IDkOs II U olší L1,M L1,M 3 ZN   ZD 39
OP-S 38 IDkOs III U pomníku L1,M L1,M 4 ZN ZP  ZN 42
OP-S 39 IDkOs III U větrňáku L1,M L1,M 3 ZD   ZD 44
OP-S 40 IDkOs II Pod hydrantem L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
OP-S 41 IDkOs II U Gebaura ZN   ZN 39
OP-S 42 IDkOs II U lesních zubů L1,M L1,M 4 ZN  ZP ZD 41
OP-S 43 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZD   ZD 40
OP-S 44 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZN   ZN 40
OP-S 45a IPkPs II L1,M 3  ZN  ZN 23
OP-S 45b ILkLs II L1,M 3 ZN    20
OP-S 46 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
OP-S 47 IDkOs II L1,M L1,M 3 ZN ZP  ZD 41
OP-S 47a IDS III Horní Životice - západ 3xY ZN   ZN 122
OP-S 48 IDkOs II L1,M L1,M,G 4 ZN   ZD 36
OP-S 48a IDS III Horní Životice - vých. 3xY ZN   ZN 122
OP-S 48b IMS III Horní Životice 2xB12  2x  
OP-S 49 IDkOs I L1,M M,M 3 ZN   ZN 34
OP-S 50 IDkOs I M,M,G L1,M 3 ZN   ZN 40
OP-S 51 IDkOs 2 M,M M 4  ZN   21
OP-S 52 IDkOs II L1,M L1,M 4 ZN ZP  ZD 43
OP-S 53 ILkLs II L1,M 3 ZN    22
OP-S 54 IDkOs II L1,M L1,M 3 ZN   ZN 39
OP-S 55 IDkOs II L1,M L1,M,G 4 ZN   ZN 47
OP-S 56 IDkOs I L1,M,G L1,M ZN   ZN 42
OP-S 57 IDkOs I L1,M M,M ZN   ZN 34
OP-S 58 IDkOs I M,M M,M 2 ZN   ZN 33
OP-S 59 IDkOs IV M L1,M 2 ZN   ZN 29
OP-S 60 ILkLs IV L1,M ZN  ZN  27
OP-S 61 TDOV IV  2Y   56
OP-S 62 TMS IV  2G  ZN 41
OP-S 62a TVO IV L1 L1 1 ZN   ZN 25
OP-S 59 II    
OP-S 60 II    
OP-S 63 ILkOs II L1,M ZN  KM  30
OP-S 64 IDkOs II M,M L1,M ZN   ZN 34
OP-S 64a IMS    
OP-S 65 IDkOs 2 M,M M,M 4   ZN  30
OP-S 66 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 35
OP-S 67 IDkOs I L1,M L1,M ZN   ZN 35
OP-S 68 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 36
OP-S 69 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZD 36
OP-S 70 IPkOs II L1,M KM   ZN 32
OP-S 70a IMS ZN   
OP-S 71 IDkOs I L1,M L1,M ZN   ZN 36
OP-S 72 IDkOs 2 L1,M D,D ZN   ZN 27
OP-S 73 IPkPs I L1,M L1,M 2 ZD   ZN 36
OP-S 73a IMS   ZN 
OP-S 73b IDS Skrbovice     122
OP-S 74 ILkLs II L1,M 3 ZD    28
OP-S 75 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZD 36
OP-S 76 IDkOs II L1,M L1,M ZD   ZN 40
OP-S 77 IDkOs I M,M L1,M ZN   ZN 34
OP-S 78 IDkOs 2 M,M M,M ZN   ZN 30
OP-S 79 IDkOs II L1,M L1,M,G ZN   ZN 42
OP-S 79a IDS Dětřichovice ZN   ZN 122
OP-S 80 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 41
OP-S 81 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 35
OP-S 81a IMS    ZN
OP-S 82 IDkOs II L1,M L1,M ZN   ZN 34
OP-S 83 IDkOs I L1,M L1,M ZN   ZN 38
OP-S 83a IMS   ZN 
OP-S 84 IDkOs I L1,M L1,M ZN   ZN 40
OP-S 85 IDkOs I L1,M L1,M ZN   ZN 40
OP-S 86 ILkLs ZN    21
OP-S 87 IDkOs ZN   ZN 38
OP-S 88 IPkPs    ZN 24
OP-S 89 IDkOs ZN   ZN 35
OP-S 90 IPkPs    ZN 26

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

Seznam objektů | Komentáře | Vytisknout 

© 2001-2009 Bunkry.cz