Seznam objektů TO v úseku ŽSV Hlučín Počet objektů: 48
Objekt Typ Odol Název Výzbroj L Výzbroj P N Pancíře Osádka
MO-S 1 ILkOs III ? ? ZN KM  OR 30
MO-S 2 IDkOs III U školy Q,D,D Q,D,D 3 ZN  KD ZN 42
MO-S 3 IDkOs II U mlýna Q,D,D Q,D,D 4 ZN   ZN 37
MO-S 4 IDkOs III U šedé vily Q Q,D,D 4 ZN KM KD ZN 45
MO-S 5P IDkOs III Na trati Q,D,D 2 ZN   ZD 43
MO-S 5L III Na trati Q,D,D 1    
MO-S 6 IDkOs II Odra Q,D,D D,D 4 ZN   ZD 33
MO-S 7 IDkOs II Antošovice Q,D,D Q 4 ZN  KM ZN 40
MO-S 8 IDkOs II Dvůr Paseky Q,D,D Q,D,D 3 ZN   ZN 39
MO-S 9 IDkOs II V bažantnici D,D L1,M 4 ZN   ZN 31
MO-S 10 IDkOs II U pískovny M,Q,G M,Q 4 ZN   ZN 38
MO-S 11 IDkOs II U posedu D,D D,D,G 3 ZN   ZN 34
MO-S 12 IDkOs I U pramene D,D M,Q 4 ZN   ZN 29
MO-S 13 IDkOs I Černý les M,Q M,Q 4 ZN   ZN 31
MO-S 14 IDkOs II Juliánka L1,M D,D 4 ZN   ZN 31
MO-S 15 IDkOs III Na výhledech L1,M L1,M,G 4 ZN ZP  ZN 48
MO-S 16 IDkOs III U rozcestí L1,M L1,M 4 ZN OR  ZN 44
MO-S 17 IDkOs II U Štípek D,D L1,M,G 4 ZN   ZN 41
MO-S 18 ILkLs II V oboře L1,M 2 ZN    21
MO-S 19 IDkOs III V aleji L1 L1,M 4 ZN KM  ZN 36
MO-S 20 TDkOs IV U orla L1,M L1,M 4 ZN ZP  ZN 40
MO-S 20a TPkOs IV L1,M 1  KM ZP ZN 31
MO-S 20b TLkOs IV L1,M 1 KM ZN  KM 29
MO-S 20c TMS IV    B1 40
MO-S 20d TDOV IV  2Y   56
MO-S 20e TVOvý IV L1 L1 1 ZN   ZN 19
MO-S 21 IDkOs III U Jaroše L1,M L1 4 ZN  KM ZN 36
MO-S 22 IDkOs III U Františka L1,M L1,M 4 ZN   ZN 37
MO-S 23 IDkOs III Na Chlupáči L1,M L1,M 2  OR ZP ZN 48
MO-S 24 IDkOs III U signálu D,D L1,G 3 ZN  KD ZN 38
MO-S 25 IDkOs II Ve vysokém lese M,Q M,Q 4 ZN   ZN 31
MO-S 26 IDkOs I U obrázku D,D D,D 3 ZN   ZN 27
MO-S 27 IDkOs I Bor D,D D,D 4 ZN   ZN 27
MO-S 28 IDkOs I Barbora D,D D,D 3 ZN   ZN 27
MO-S 29 IPkPs I Dvoják horní D,D 2    ZN 18
MO-S 30 ILkLs I Dvoják dolní D,D 2 ZN    18
MO-S 31 IDkOs II U myslivny L1,M D,D 4 ZN   ZN 31
MO-S 32 IDkOs III Bártovo pole L1,M L1,M 4 ZN OR  ZD 48
MO-S 33 IDkOs II Kozmice L1,M L1 4 ZN  KM ZD 37
MO-S 34 IDkOs II Štěrkovna L1,M L1,M 4 ZN   ZN 35
MO-S 35 IDkOs II ZN   ZN 35
MO-S 36 IDkOs II U Opavice D,D D,D 4 ZD   ZD 29
MO-S 37 IDkOs III Cukrovar L1,M L1,M 4 ZN OR  ZN 44
MO-S 38 TDOV IV V lese  2Y  ZN 57
MO-S 39 TDS IV U trigonometru 3xY 1 ZN   ZN 86
MO-S 40 TBkOs IV Nad silnicí KD ZP ZN KD 22
MO-S 41 TVOrg IV Nad Valchou L1 L1 ZN   ZN 25
MO-S 42 TDP IV Nad Hájem ZP,ZN  ZN ZP  13

  Přihlášen: anonymni uživatel

  Přihlásit se

Seznam objektů | Komentáře | Vytisknout 

© 2001-2009 Bunkry.cz