FORT EXPO 2000

Dne 28. října 2000 se v přístupných objektech bývalého čs. opevnění z let 1935 - 38 v okolí Náchoda uskutečnila akce pod názvem FORUM FORT EXPO Dobrošov 2000. Cílem bylo představit přístupné objekty opevnění především na území České republiky. Doposud takové akce byly pořádány pouze ve Francii a Belgii, kde jejich pořádání koordinovala Federace asociací pro záchranu opevnění (FASF). Právě vloni čeští zástupci ze Sdružení muzeí čs. opevnění v Náchodě požádali FASF o možnost uspořádat FORT EXPO poprvé v České republice a vůbec poprvé mimo Evropskou unii.

Poslední říjnový víkend tak přijely do Náchoda tisíce návštěvníků nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Nejvýznamnější část akce probíhala na tvrzi Dobrošov. Téměř všechna česká pevnostní muzea si v noci před FORT EXPO připravila v podzemí svoje propagační stánky.  Během noci z pátka na sobotu též dorazili zahraniční vystavovatelé. Přijeli zástupci z francouzské tvrze fort Casso, která již několik let spolupracuje s náchodským Klubem vojenské historie. Svůj stánek také měla v podzemí Dobrošova jedna z největších a nejnavštěvovanějších tvrzí Maginotovy linie Fermont v Alsasku, která letos slaví 25 let od svého zpřístupnění veřejnosti. Belgičané představili tvrz Aubin Neufchateau, kde Němci podobně jako na Dobrošově zkoušeli specielní protibetonové granáty rochling. Mnohé návštěvníky překvapila svou expozicí švýcarská asociace "PRO FORTRESSE", která od roku 1992 spravuje 52 moderních švýcarských pevností v opevněném sektoru Svatý Bernard. Vůbec poprvé se na FORT EXPO představili zástupci z Polska, kteří presentovali starší fort Toruň. Francouzská FASF si připravila společnou výstavku pro velké tvrze Maginotovy linie Schoenenbourgh u Strassbourghu a Galgenberg u Metz. Fort Expo přijeli podpořit předseda největší francouzské dobrovolné asociace L´MUR sdružující zájemce o opevnění v celé Francii, zástupce z Městského úřadu v Komárně spravující část staré tvrze na slovenském břehu Dunaje, polského nakladatelství časopisu FORTECA a členové holandských klubů zabývajících se předválečným opevnění.

Z Čech přijelo 31 vystavovatelů. Kromě nejznámějších pevnostních muzeí (Stachelberg, Březinka, Hanička, Bouda a Darkovičky) překvapilo množství nových vystavovatelů, kteří své expozice otevřeli teprve nedávno a nebo otevření teprve chystají. Každý se snažil upoutat jinak. Pěchotní srub T-20 u Stárkova představil svou uniformovanou jednotku, Areal opevnění v Milostovicích u Opavy překvapil výstavkou zbraní a techniky, členové klubu spravující pěchotní srub R-72 Nízká v podzemním sále kasáren promítali na velkoplošném videu sestřih záznamu z úprav objektu. Mnoho návštěvníků se zastavovalo u stánku Klubu Kralka z pěchotního srubu K-S 5 U Potoka v Dolní Moravě, kde byla na počítači připravena interaktivní prohlídka muzea. Nejvzdálenější vystavovatelé dorazili až z Bohumína a Českých Budějovic, řada z nich využívala k presentaci kromě panelů a trojrozměrných exponátů též video. Některé panely do podzemí umístily také Kluby vojenské historie a provozovatelé muzeí s dobovou technikou z různých míst republiky - Vojenské muzeum Volduchy u Plzně a společnost Armyfort, s.r.o. z Králík představili svá vojenská muzea zbraní a techniky. V republice nestarší a největší Klub vojenské historie Praha informoval o své badatelské činnosti, Rota Nazdar připravila skvělé diorama ve srubu Zelený. Stranou nezůstala ani nakladatelství literatury s pevnostní tematikou jako jsou Fortprint, žamberecké nakladatelství Novák, Novodobé fortifikace z Rychnova nad Kněžnou nebo SPČSOB Brno. Zkrátka bylo se na co dívat. Dobrošov praskal ve švech a návštěvníci museli čekat na vstup do podzemí v dlouhé frontě, jakou tvrz nezažila od svého otevření v roce 1968.

Zcela netradičně mělo FORT EXPO polední přestávku. Polední klid se však nekonal. Pauza měla pouze umožnit návštěvníkům a vystavovatelům shlédnout fiktivní vojenské cvičení prvorepublikové armády u srubu Březinka připravené Klubem vojenské historie Náchod ve spolupráci s ROTOU NAZDAR z Bakova nad Jizerou. Členové klubů vojenské historie z Náchoda, Bakova, Volduch, Chomutova a Brna předvedli vojenské cvičení tak, jak bývalo předváděno veřejnosti ve třicátých letech Československou armádou ve vojenských prostorech. Jedinou fikcí bylo, že armáda nikdy taková cvičení nepředváděla u objektů opevnění, protože ty byly tehdy tajné. Fiktivní presentace prvorepublikové armády u Březinky se odkazovala na průmyslovou výstavu Náchod 1938, která se v Náchodě skutečně konala a kde se Československá armáda představila skromnou expozicí. Vojáci byli v bojové ukázkce rozlišeni podle dobových dokumentů červenými a modrými páskami. V závěru ukázky byl malým epilogem připomenut tragický Mnichov příjezdem německých důstojníků, aby převzali klíče od objektu opevnění, opuštěného bez boje armádou. Nutno podotknout, že takový scénář bojové ukázky byl představen v České republice vůbec poprvé. Zvláštní poděkování za pomoc s bojovou ukázkou patří Armádě České republiky a Městu Náchod, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit.

Pro návštěvníky i vystavovatele byl připraven bohatý doprovodný program. Okresní muzeum Náchod se pochlubilo postupující rekonstrukcí ve srubu Jeřáb na Dobrošově, přístupná byla též expozice ve vstupním arealu u srubu Zelený a nové expozice v budově muzea na náměstí v Náchodě, kde je (kromě jiného) největší model opevnění v ČR. Náchodský Klub vojenské historie otevřel nové expozice v pěchotním srubu Lom v těsném sousedství Březinky, kde se navíc v době akce konala za účasti tvůrců premiera nového videodokumentu o opevnění, na kterém se členové Klubu podíleli. Klub také zajistil průvodcovskou službu ve svých rekonstruovaných objektech opevnění - řopících na Babí u Náchoda a ve Sněžném u Nového Hrádku. Přístupný byl v Náchodě jediný zachovalý objekt vzor 36 nedaleko rozcestí u železniční zastávky v Bělovsi.

Téměř všichni vystavovatelé z FORT EXPA se sešli v sobotu večer od 20.00 k neveřejnému diskusnímu večeru v restauraci Pod Montací. Promítaly se diapozitivy, videofilmy, zazněla krátká vystoupení. Akce byla zakončena před půlnocí československou hymnou.

Pro zahraniční vystavovatele byl připraven program od neděle do úterý. Švýcaři, Francouzi, Holanďané a částečně i Poláci využili možnost navštívit pod vedením českých pevnostních specialistů pevnostní muzea nejen v Náchodě, ale i na Stachelbergu, v Josefově, Boudě a Haničce. Zároveň se konzultovaly problémy organizačního a právního charakteru u nás i v zahraničí a možnosti rozvíjení další spolupráce.

V úterý večer proběhla v hotelu BONATO krátká hodnotící schůzka s pozorovateli z francouzské FASF. Zástupci francouzské federace hodnotili náchodské FORT EXPO jako jedno z dosud nejlépe připravených. Náchod by se tak v budoucnu znovu mohl ucházet prostřednictvím Sdružení muzeí o pořádání této prestižní celoevropské akce. Příští rok se bude Fort Expo konat ve francouzském Belfortu, následující rok uvažují nabídnout své služby Holanďané a Poláci. Pokud bude rok 2003 znovu patřit České republice, pak to bude šance i pro Náchod.

 

Za Sdružení muzeí československého opevnění

Mgr. Aleš Horák, místopředseda

 

 

Fotografie z 28.10.2000:

Expozice muzea z Milostovic

 

Zástup lidí čekající na vstup do tvrze Dobrošov

 

Návštěvníci v podzemí dělostřeleckého srubu

 

Expozice v podzemí dělostřeleckého srubu

 

 

  © 2003 Ladislav Čermák

WWW.BUNKRY.CZ

Poslední změna 10.03.2003