Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 17.4.2024 5:07:17

Vývoj opevnění v letech 1934 až 1938 v Československu

Rada pro opevňování

Rada pro opevňování byla zřízena jako řídicí orgán, který měl zajišťovat finanční prostředky, personál a materiální vybavení nezbytné k zajištění výstavby opevnění. Zároveň určovala prostory, které bude nutné opevňovat a tyto návrhy předkládala Nejvyšší radě obrany státu. Řídící funkci předsedy zastával náčelník hlavního štábu arm.gen. Ludvík Krejčí (1890-1972), do funkce poradců byli jmenováni div.gen. Ing. František Nosál (1879-1963) a brig.gen. František Havel (1883-1958).

Rada pro opevňování vznikla 20. března 1935 současně s Ředitelstvím opevňovacích prací.