Přihlášení

Prozatímní inventář fondu ŘOP

Holzknecht Pavel

Prozatímní inventář fondu ŘOP vznikl na základě více než desetileté systematické práce ve Vojenském ústředním archívu (dnes Praha Ruzyně, dříve Praha Invalidovna). Průzkum tohoto fondu provedli více či méně tito badatelé: Holzknecht Pavel, Říha Martin, Kratochvíl Jiří, Nízký Honza, Beneš David a další... Účelem tohoto inventáře není úplný přehled obsahu fondu, ale dát základní přehled o tom co tento zajímavý fond pro badatele obsahuje. Začínající badatele tak mají šanci se již věnovat konkrétnímu tématu, který ho zajímá. Nyní jsou v tomto prozatímním inventáři zpracovaný ročníky 1935, 1936, 1939 - 1944 a přílohy. Zpracováno je tak 571 kartonů.

Uloženo v archivu[1]: Vojenský historický archiv

Místo vzniku fondu (sbírky): ČSR

Časový rozsah:1935-1944

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 128,5 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení

Původce fondu (sbírky): MNO - Hlavní štáb - Ředitelství opevňovacích prací

Tematický popis: Spisy a plány opevnění na čs. hranicích.

Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

Do VÚA byly spisy a pomocné knihy předány v roce 1960. Registratura se dělí na dvě části: první část tvoří knihy a spisy, druhou část tvoří plány. Spisová část je rozdělena podle ročníkové soustavy a v rámci ročníku je tříděna na věcné skupiny.[2]

Fond má celkem 138 pomocných a úředních knih, z toho 49 protokolů, 24 rejstříků, 10 knih vlastních čísel a 1 knihu čísel cizích, 45 knih účetních a seznamů.

Spisový materiál byl po částečné skartaci (1961) uspořádán v letech 1962 -1963 a uložen v 681 (není možné ověřit, je velká pravděpodobnost, že kartonu je více – pozn. P. H.) kartonech a v 300 rolích nebo jiných obalech.

Stav digitalizace: cca 305 kartonů (podle informací z badatelny z října 2018)

 

Pokračovat

 

 

________________________________________

[1] Zdroj: internetové stránky Ministerstva vnitra ČR – archivnictví a spisová služba

[2] Zdroj: Průvodce po fondech uložených ve VHA