PĚCHOTNÍ SRUB MJ-S 4 "ZATÁČKA"

Vlček Bohuslav a kolektiv

Obálka
ISBN: 978-80-86463-37-7
Vydal: SPČSOB
Rok vydání: 2017
Vydání: první
Rozměr: 148x210 mm
Vazba: šitá (křída)
Počet stran: 56
Jazyk: česky
Cena: 79,- Kč
 
Stručný popis:  
Autorský kolektiv připravil příručku, určenou nejen běžným návštěvníkům pěchotního srubu „Zatáčka“ ležícího u Chvalovic, ale i všem zájemcům o historii čs. opevnění. Čtenář zde najde základní údaje o technických parametrech a klíčových historických událostech týkajících se srubu „Zatáčka“, nechybí podrobné informace o 85 mm pevnostním kaónu vz. 44/59 (hlavní zbrani srubu po jeho reaktivaci), o rekonstrukci objektu v letech minulých i současnosti. Ve svém závěru publikace obsahuje kapitolu přibližující základními údaji všechna existující pevnostní muzea na jižní Moravě. Text je doplněn devíti dobovým fotografiemi (většina z nich nebyla dosud publikována), čtyřmi desítkami fotografií z let 1998-2017, několika atraktivními barevnými výkresy.

Printed by Fort-books (Bunkry.cz) © 2001-2017